Namaz 5 vakittir

 Muhterem Kardeşlerim…

Uzun yıllardır “İhlas ile Sohbet” başlığı altında gazete ve sitelerde yazmış olduğumuz bazı köşe yazılarımızı önemine binaen biraz daha genişleterek ve düzenleyerek, hatta biraz daha sadeleştirerek ancak kendi kafamızdan tek harf bile eklemeden kaynağından faydalanarak sizlere aktarmaya ve sizleri bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Tabi herhangibir menfaatimiz yoktur ve gözettiğimizde. Ancak bir dua alabilirsek ne mutlu bize.

Efendim;

Peygamber Efendimiz bize namazın 5 vakit olduğunu bildirdi. Senelerce 5 vakit kıldı. Artık başka delil aramak gerekmez.

Kur’an-ı Kerimde mealen buyuruluyor ki:

“Namaz, müminlere belli vakitlerde farz kılındı.” [Nisa 103]

Nisa suresinin 103. Âyetinde, “Namaz, belli vakitlerde farz kılındı” buyurulup, ayrıca 5 vaktin hepsi de diğer Âyetlerde bildirildiği halde, “Beş vakit namaz” ifadesinin geçmeyişi, kutuplarda ve buralara yakın yerlerde, 5 vaktin tamamının teayyün etmemesindendir. (Nimet-i İslam)

İsra suresinin, “Güneşin kayması anından, gecenin kararmasına kadar ve Sabah vakti namaz kıl” mealindeki 78. Âyet-i Kerimenin aslında geçen, “Dülûk-üş şems” öğle ve ikindi, “Gasak-ıl leyl” akşam ve Yatsı namazı, “Fecr” de sabah namazıdır. (Beydavi)

Kaf suresinin, “Güneşin doğuşundan ve batışından önce ve gece Rabbini tesbih et” mealindeki 39. ve 40. Âyet-i Kerimesindeki, güneşin doğuşundan önceki sabah namazı, güneşin batışından önceki öğle ve İkindi namazı, geceki de Akşam ve Yatsı namazıdır. (Beydavi)

İbni Abbas hazretleri, “Kur’an-ı Kerimde beş vakit namazı bildiren Âyet hangisi” diye sual edildiğinde, şu mealdeki Âyet-i Kerimeyi okudu:

“Akşama girerken, sabaha ererken, gündüzün sonunda ve Öğle vaktinde Allah’ı tenzih edin!” [Rum 17,18]

“Akşama girerken”den maksat, Akşam ve Yatsı namazı, “sabaha ererken”deki Sabah namazı, gündüzün sonundaki, İkindi namazı, öğledeki de, Öğle namazıdır. (Celaleyn)

Nur suresinin 58. Âyet-i Kerimesinde, “salât-ı fecr = Sabah namazı” ve “salât-ı işâ = Yatsı namazı” ifadesi açıkça geçmektedir.

Peygamber Efendimiz, Bekara suresindeki, “Namazları ve vusta namazını kılın” mealindeki 238. Âyet-i Kerimeyi açıklarken, “Vusta namazı İkindi namazıdır” buyurdu. (İ. Ahmed)

Bu Âyet-i Kerimede, “Namazları ve orta namazı [İkindi namazını] kılın” buyuruluyor. Arabi gramere göre, namazlar [salevat] denince, ikiden fazla namaz anlaşılır. Çünkü iki namaz demek için, salevat [namazlar] değil, salâteyn [iki namaz] denilir. Vusta [orta] namaz İkindi namazı olduğuna göre, İkindi hariç, öteki namazların sayısı iki olamaz, ikiden fazla olması gerekir. Üç de olamaz; çünkü VUSTA NAMAZI hariç 4,6 gibi çift sayılı olmalı ki, orta namaz [İkindi namazı] tam ortada olabilsin. Yani ortadaki namaz İkindi olduğuna göre, ondan önce iki namaz, ondan sonra da iki namaz bulunduğu meydana çıkar. Diğer Âyetlerdeki namaz vakitleri de dikkate alınınca, namaz vakitlerinin 5 olduğunda hiç şüphe kalmaz.

“Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın saatlerinde namaz kıl. Çünkü güzellikler kötülükleri [günahları] giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür.” [Hud 114]

Gündüzün iki tarafındaki namazlar Sabah, Öğle, İkindi; gecenin yakın saatlerindeki namazlar da Akşam ve Yatsı namazlarıdır. (Medârik)

Burada Hasenat = Güzelliklerden murat 5 vakit namazdır. (Medârik, Beydavi)

Kitap ve Sünnet’ten sonraki delil İcma’dır. Peygamber Efendimiz, Eshab-ı Kiram ve onlardan sonra bugüne kadar gelen bütün Âlimler, 5 vakit namaz kılmış, bu hususta kesin bir icma hâsıl olmuştur.

İslam Âlimleri de, 5 vakit namazın nasıl kılınacağını kitaplara yazmışlar, böylece Kıyas-ı Fukaha ile de namazın 5 vakit olduğu sabit olmuştur.

Namazın 5 vakit olduğuna dair Hadis-i Şeriflerden bazıları şöyledir:

“İslam 5 şey [temel] üzerine kuruldu:

1- Allah’a ve Muhammed aleyhisselamın Onun Resulü olduğuna inanmak,

2- Her gün 5 vakit namaz kılmak,

3- Senede bir kere malının kırkta birini Müslüman olan fakirlere zekât vermek,

4- Ramazan-ı Şerif ayında her gün oruç tutmak,

5- Mekke’ye giderek, ömründe bir kere hac etmek.” [Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai]

“Beş vakit namaz kılanın hâli, evinin önünden akan suda beş defa yıkanan kimse gibidir. Nasıl böyle bir kimse kirden temizlenirse namaz kılan da küçük günahlardan öyle temizlenir.” [Buhari, Müslim, İ.Ahmed, Beyheki, Darimi, Taberani]

“Hazreti Cebrail inip, bana imamlık yaptı ve kendisi ile birlikte 5 vakit namazı kıldım ve 5 vakit namazla emrolundum.” [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai]

“Farz olduğuna inanıp, rükû, sücud, abdest ve vakitlerine riayet ederek 5 vakit farz namaza devam edene Cennet vacib, Cehennem haram olur.” [Taberani]

“Beş vakit namazı, ilk tekbire yetişerek kırk gün cemaatle kılana Cennet vacibdir.” [Ebu Ya’la]

“Allah’tan korkun, 5 vakit namazı kılın, [Ramazan ayında] oruç tutun, mallarınızın zekâtını, isteyerek verin, Âmirinize itaat edin, böylece Rabbinizin Cennetine girin.” [Tirmizi]

“Allah için ibadetinizi ihlâslı yapın. Beş vakit namazı kılın, gönül hoşluğu ile malınızın zekâtını verin, Ramazan orucunu tutun, Hacca gidin, böylece Rabbinizin Cennetine girersiniz.” [Taberani]

“Allahü Teâlâ’nın ilk farz kıldığı şey 5 vakit namazdır. İlk ortadan kalkacak olan da yine 5 vakit namazdır. İlk sorgu da beş vakit namazdan olacaktır.” [Hâkim]

“Kıyamette herkes korku içinde iken korkmayan üç grup insandan biri, sırf Allah rızası için, her gün 5 vakit namaza çağıran müezzindir.” [Taberani]

“Allahü Teâlâ 5 vakit namazı emretti. Güzel abdest alıp, bunları vaktinde kılanı, rükû ve huşularını tamam yapanı affedeceğine söz verdi. Bunları yapmayan için söz vermedi. Onu dilerse affeder, dilerse azap eder.” [Ebu Davud, İbni Mace, Nesai, İ.Malik, İ.Ahmed]

“Beş vakit namaz, güzelce kılan için kıyamette nur, delil ve kurtuluş olur.” [İbni Nasr]

“Allahü Teâlâ buyurdu ki: -Beş vakit namazı farz kıldım. Şartlarına uyarak, vaktinde kılanı Cennete koyacağıma söz verdim. Kılmayana verilmiş bir sözüm yoktur.-” [İbni Mace, Ebu Davud]

“Beş vakit namaz ve Cuma namazı, gelecek Cuma’ya kadar ve Ramazan orucu, gelecek Ramazan’a kadar yapılan günahlara kefarettir. Büyük günah işlemekten sakınanların küçük günahlarının affına sebep olur.” [Müslim, İ.Ahmed]

“Mirac gecesi, 50 vakit namaz farz oldu. Sonra 5 vakte indirildi.” [Buhari, Müslim, İ.Ahmed]

“Allahü Teâlâ buyurdu ki: Bende söz ve hüküm asla değiştirilmez. Bu 5 vakit namaz karşılığında elli vakit namaz sevabı vardır.” [Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai]

“Bir kadın, 5 vakit namazı kılar, orucunu tutar, kendini yabancılardan korur ve kocasına itaat ederse, Cennete istediği kapıdan girer.” [İbni Hibban]

“Beş vakit namazı terk eden, Allahü Teâlâ’nın hıfz ve emanından mahrum olur.” [İbni Mace]

“Herkes bozulunca, 5 vakit namazı cemaatle kılana her gün yüz şehit sevabı yazılır.” [İ.Nasr]

“Beş vakit namazı cemaatle kılan, Sırat köprüsünü şimşek gibi geçer.” [Taberani]

“Beş vakit namazı kılan, Ramazan orucunu tutan, zekât veren ve büyük günahlardan sakınan herkese, kıyamette, Cennetin sekiz kapısı açılır. Dilediği kapıdan girer.” [Hâkim]

“Beş vakit namaza devam edin, çünkü küçük günahlara kefaret olur.” [Taberani]

“Kitab ehli olan bir kavme vazifeli olarak gittiğin zaman, önce, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şehadet etmeye davet et. Bunu kabul ederlerse, Allah’ın günde 5 vakit namazı farz kıldığını haber ver. Bunu da kabul ederlerse, Allah’ın kendilerine zenginlerinden alınıp fakirlerine verilen bir sadakayı [zekâtı] farz kıldığını söyle.” [Buhari, Müslim, Ebu Davud]

“Beş vakit namazı kılan, Ramazan orucunu tutan, zekâtını veren ve yedi büyük günahtan kaçan kimseye, Cennetin bütün kapıları açılıp, ‘Selamet ve emniyet içinde gir’ denilir.” [Nesai]

Beş vakit kılınan namaz, kırk rekat etmektedir. Bunlardan onyedi rekâtı farzdır. Üç rekâtı vacibdir. Yirmi rekâtı sünnettir. Beş vaktin her birinde sünnet namaz kılmak da emrolundu. Sünnetler farzdan başka oldukları için, bunlara ayrıca niyet edilir.

Allahu Teâlâ cümlemizi 5 vakit namazını aksatmayan, ta’dil-i erkân üzere kılan Salih kullarından eylesin. (Amin)

 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Müslüm ABACI - Mesaj GönderYorum yazarak Mercek Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mercek Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Mercek Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Mercek Haber değil haberi geçen ajanstır.İstanbul Markaları

Mercek Haber, İstanbul ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (544) 375 03 30
Reklam bilgi

Anket Bize öğretilen tarihimizin doğru olduğuna inanıyor musunuz?