MÜSLÜMANLARLA ALAY ETMEK VE KÜFRE DÜŞMEK

Muhterem Kardeşlerim...

İnsanlarımız öyle bir duruma gelmişki, sadece kendilerini ve hatta öncelikli olarak dünyalıklarını düşünür olmuşlar. Ahiret için dünyalık ta lazım olduğunu çok iyi biliyoruz ancak şükretmeyi unutanlara ne demeli. Şükretmesini unutanların dini, imanı sanki para olmuş. En yakınına bile yardım etmeyi aklından bile geçirmez olduğu gibi, kendi menfaati için karşısındakileri kim olursa olsun aşağılayarak alay eder olmuşlar. 

Zira hemen herkes din konusu ortaya atıldığında “Elhamdülillah Müslümanız” diyorlar. Şüphe yok, inanıyoruz bizde. Zira bariz olarak Allah’a şirk koşmayanlar, söz ve davranışlarıyla İslamiyeti kötülemeyen ve reddetmeyenlere tabi ki Müslüman demeye mecburuz. Ancak Müslümanım diyen herkesin islamiyetin kurallarını yerine getirmesi gerektiğini de unutmamalı diye düşünüyoruz. Hele bir Müslüman ile alay etmenin ne kadar yanlış bir hareket olduğunun da unutulmaması gerekir. 

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki:

Hindistan’daki İslam düşmanlarının azgınlarını görüyoruz. Müslümanlarla alay ediyorlar. Müslümanları kötülüyorlar. Ellerine fırsat geçerse, güçleri yeterse, Müslümanlara her işkenceyi yaparlar. Hatta hepsini öldürürler. Yahut onları dinden, imandan ayırırlar. İslam terbiyesini, ahlakını, hayâsını, şerefini yok ederler. O halde, Müslümanların bu azgın kâfirlere uymamaları, bunlardan sakınmaları, bunlara aldanmamaları, bunun için Allahü Teâlâ’dan hayâ etmeleri lazımdır. “Haya imandandır” buyuruldu. Müslüman olanın böyle çirkin işlerden sıkılması lazımdır. İslam düşmanlarını, Allah’ın emirleri ile alay edenleri, helale, harama aldırış etmeyenleri zararlı bilmelidir. Bunları aşağı tutmalıdır. Bunlara yardımı dokunan her hareketten sakınmalıdır. 


Bir kimsenin Müslüman olmasının alameti, İslam düşmanlarını tanıması, onlara aldanmaması, sözlerini dinlememesidir. 

Allahü Teâlâ Kur'an-ı Kerimde, Tevbe suresi 28. Âyetinde kâfirlere Necs yani pis dedi. 95. Âyetinde de Rics buyurdu. Rics de pis demektir. Bunun için, Müslümanların kendileri ile alay eden kâfirleri pis ve zararlı bilmeleri lazımdır. Böyle bilince, onlarla arkadaşlık yapmazlar, onları sevmezler, onlardan sakınırlar. Onlarla birlikte bulunmaktan nefret ederler. Böyle kâfirlerle meşveret etmek, işleri onlara danışıp onların sözü ile hareket etmek, bu din düşmanlarına kıymet vermek olur. Hem de, onları çok yükseltmek olur. 

 Onlardan yardım, şifa beklemek ve hele onlar vasıtası ile dua ve ibadet etmek boşuna uğraşmaktır. Mümin suresinin 50. âyetinde ve Rad suresinin 14. âyetinde mealen, “Kâfirlerin duaları ancak dalalettir” buyuruldu. Yani, İslam düşmanlarının duaları kabul olmaz, hiç fayda vermez. Kâfirler, papazlar vasıtası ile yapılan duaları Allahü Teâlâ hiçbir zaman kabul etmez. Böyle duaların Müslümanlara faydası olmaz. Yalnız bu suretle o dinsizlere bir kıymet verilmiş olur. Onlar, dua ederken putlarını, Allah’ın düşmanlarını araya korlar. Onlardan dua beklemenin kötülüğünün çirkinliğinin nereye kadar uzandığını, Müslümanlığın temelinden yıkılıp, kokusunun bile kalmayacağını buradan anlamalıdır. 

Büyüklerden biri buyuruyor ki:

”Sizden biriniz divane olmadıkça, tam Müslüman olamazsınız”. Burada ‘Divane olmak’, İslamiyet’i yaymak için çalışmak, çabalamak ve bu arada kendi faydasını ve zararını hatırına bile getirmemek demektir. “Müslümanlığa dokunmasın da, her ne olursa olsun, olmayan da olmasın! Yeter ki, Müslümanlığa bir zarar olmasın! Müslümanlık demek, Allahü Teâlâ’nın ve Onun Peygamberinin razı olduğu, beğendiği şeyler demektir. Allahü Teâlâ’nın razı olduğu şeyden daha kıymetli ne olabilir? (C1, m.163)

Muteber kitaplarda buyuruluyor ki:

Küfre sebep olan bir sözü, tehdit edilmeden söyleyenin imanı gider. Çünkü her Müslüman’ın bilmesi gereken şeyleri öğrenmesi farzdır. Bilmemesi özür olmaz, büyük günahtır. Küfre girenin önceki ibadetleri yok olur. Tevbe ederse, geri gelmez. Tevbe için yalnız Kelime-i Şehadet söylemek kâfi değildir, küfre sebep olan şeyden de tevbe etmesi gerekir. (Berika, Hadika)

Burhaneddin-i Mergınani Hazretleri, “Kur'an-ı Kerim’i teganni ile okuyan hafıza, ne güzel okudun diyenin imanı gider. Tecdid-i İman ve Tecdid-i Nikah gerekir” buyurdu. (Dürr-ül-münteka)

Ebu Nasr-ı Debbusi Hazretleri, Kadi Zahireddin-i Harezmi Hazretlerinden naklen buyuruyor ki:
”Bir şarkıcıyı dinleyen veya herhangi bir haram işi gören kimse, haram olduğuna inanarak veya inanmayarak buna, ‘ne güzel’ dese o anda imanı gider. (Müjdeci Mek. 266)

Kâfirlerin ibadet olarak yaptıkları ve kâfirlik alameti olan ve İslamiyet’i inkâr etmek ve inanmamak alameti olan ve tahkir etmemiz vacip olan şeyleri yapan ve kullanan kâfir olur. Bunlardan meşhur olanlarını bilmeyerek veya şaka olarak veya herkesi güldürmek için yapan da, kâfir olur. (Birgivi vasıyyetnamesi)

Zaruri olan ve tevatür ile bildirilmiş olan din bilgilerine inanmayan kâfir olur. İnanmamayı gösteren her söz, ister şaka olarak, isterse gönülden olmayarak olsun küfür olur. (Milel-nihal)


Küfre sebep olan bir işi yapmak küfür olur. Mesela beline, zünnar denilen papaz kuşağını bağlamak ve küfre mahsus şey giymek de böyledir. Bunları mizah için, başkalarını güldürmek içi, şaka için kullanmak da küfre sebep olur. İtikadının doğru olması fayda vermez. (Berika)

Miftah-ül-cenne’de diyor ki;

‘Filan Müslüman benim gözümde Yahudi gibidir’ demek küfürdür. Ahirette olacak şeylerle alay etmek küfürdür. Kabirdeki ve kıyametteki azaplara akla, fenne uygun değildir diyerek inanmamak, faiz helal olsaydı demek, İslam bilgilerini ve din âlimlerini aşağılamak da, küfürdür.

Akıllı, bilgili, edebiyatçı olduğunu göstermek için veya yanındakileri güldürmek, sevindirmek veya alay etmek için söylenen sözlerde küfre düşmekten çok korkmalıdır. Bir kimse, küçük günah işlese, buna ‘tevbe et’ denildiğinde, ‘tevbe edecek bir şey yapmadım ki..’ dese, kâfir olur.

’Filan şey, filan kimsede yoktur, varsa kâfir olayım’ diye, yemin eylese, o şey, o kimsede olsun veya olmasın, o kimse, kâfir olayım dediği için küfre girmiştir. Kâfirlerin ibadetleri, İslamiyet’e uymayan işleri güzeldir demek de küfürdür.

Bir kadın, beline bir kara ip bağlasa, ‘bu nedir’ deseler, ‘zünnardır’ dese, kâfir olur. ‘Nasranî olmak, Yahudi olmaktan’, ‘Amerikan kâfiri olmak, komünist olmaktan’ hayırlıdır demek küfürdür.


’İlim meclisinde ne işim var’ veya ‘din adamlarının sözü neye yarar’ demek küfür olur. Biri diğerine, ‘gel fıkıh kitabını okuyalım’ dese, o da, ‘Ben ilmi ne yapayım’ dese, ilmi hafife aldığı için kâfir olur. (Miftah-ül-cenne)

Yukarıdaki yazıda, muteber kitaplardan naklederek, hangi sözlerin insanı kâfir edeceğini, şaka ile de söylese yine mürted olacağını öğrendiğimiz ve hocalarımızdan duyduğumuz kadarıyla belirtdik.   Peygamber Efendimizin, “Ciddisi de, şakası da ciddidir” buyurduğu hususlar vardır. Bunlardan birkaçı şunlardır: 

Bir kimse, şakadan veya rol gereği, iki şahit yanında evlense, gerçekten evlenmiş olur. Yine bir kimse, şaka ile alay olsun diye veya hanımını korkutmak niyetiyle (seni boşadım) dese, hanımı gerçekten boş olur. 

Bir kimse, kölesine ‘seni azat ettim’ dese, gerçekten kölesi azat edilmiş olur. Sözünden vazgeçemez. Bir kimse, bir gün oruç nezretmek isteyip de yanlışlıkla bir ay dese, bir ay oruç tutması gerekir. Dinimizin emri budur. (Dürer, Redd-ül Muhtar) 


Tehdit edilmeden, bir zaruret yok iken, şaka ile, alay ile kâfir olayım demek, dini bilgilere hurafe ve inanmıyorum demek, günah işletenlere helal olsun demek küfürdür. Böyle söyleyen Müslüman ise mürted olur. Mürted olanın bütün ibadetlerinin sevapları yok olur. Birkaç kişiyi güldürmek için ibadetleri yok etmek akıllı kimseye yakışır mı?

Küfre düşürücü ifade kullananın imanı gider de haberi olmaz. 

Hadis-i Şerifte buyuruldu ki: 

“Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı gider de haberi olmaz. Hâlbuki ondan, gömleğin çıktığı gibi, iman çıkmış olur.” [Deylemi] 

“Ameller niyete göredir” Hadis-i Şerifi, taatlara ve mubahlara niyete göre sevap verileceğini bildirmektedir. Günahlar, niyetsiz veya iyi niyetle de işlenirse, günah olmaktan çıkmaz. 

Mesela,  “Mümini sevindireni Allahü Teâlâ sevindirir” Hadis-i Şerifine uyabilmek için, bir mümini sevindirmek niyetiyle içki masasına oturmak sevap olmaz, günah olur. 

Allahü Teâlâ ümmeti Muhammed’i küfre düşmekten, Müslümanlarla alay etmekten muhafaza eylesin. (Amin)

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Müslüm ABACI - Mesaj Gönder

# Dedi


Yorum yazarak Mercek Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mercek Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Mercek Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Mercek Haber değil haberi geçen ajanstır.İstanbul Markaları

Mercek Haber, İstanbul ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (530) 912 22 78
Reklam bilgi

Anket Bize öğretilen tarihimizin doğru olduğuna inanıyor musunuz?