SGK HİZMETLERİNİ E-DEVLET ÜZERİNDEN VERİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu E-Devlet uygulamalarında en çok hizmet veren kurum olmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail Ünlü konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada:

"Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan pandemi nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlerin internet üzerinden sağlanması hususu daha da önemli hale gelmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 143 farklı hizmetin E-devlet sistemi üzerinden vatandaşlarımıza ulaştırılmasını sağlayarak, Sosyal Güvenlik Merkezlerimizde yaşanacak yoğunluğun önüne geçilmesi ve bilhassa yüksek risk grubunda olan ileri yaştaki vatandaşlarımız ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın, evlerinden çıkmadan Kurumumuzla ilgili iş ve işlemlerini yapabilmesine imkân tanınmıştır.

Maaş bilhassa promosyon dönemlerinde sıkça yapılan banka değişikliği başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca  İlimizde istirahatli olup, iş göremez durumda olan vatandaşlarımız için de, onay işlemlerinin tamamlanmasına müteakip e-Devlet ve Alo 170 aracılığı ile yapılan ödeme başvuruları ivedilikle sonuçlandırılarak vatandaşımızın banka hesaplarına ödemeleri yapılmaktadır.

Yaşlılık aylığı başvurusu dahil, işe giriş-çıkış, hizmet dökümü, sağlık provizyon işlemleri, banka hesap tanımlaması, banka değişikliği, sms bilgilendirme talebi vb. işlemlerin yapılabileceği, dilenirse resmi kurumlara ibraz edilmek üzere resmi nitelikli belge de alınabilecektir” ifadelerini kullandı. 


İşte e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler

Sigortalılık Uygulamaları

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
4A Hizmet Dökümü
4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme
4B İş Göremezlik Raporu Çalışmazlık Beyan İşlemleri
4A Askerlik Borçlanması Başvurusu
4A Doğum Borçlanması Başvurusu
Son Kez 4/A Sigortalısı Olanların Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
Son Kez 4/A Sigortalısı Olanların Doktora veya Tıpta Geçen Uzmanlık Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama
4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama
4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti
4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi
4B Askerlik Borçlanması Başvurusu
4B Basamak Bilgisi
4B Borç Durumu
4B Doğum Borçlanması Başvurusu
Elektronik ortamda düzenlenen yurt dışı hizmet/ikamet belgeleriyle yurt dışı borçlanma talebinde bulunulması
4B Hizmet Bilgisi
4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı
4B Ödeme Dökümü
4B Tescil Kaydı
4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi
4B Kapsamında Toptan Ödeme İhyası
4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü
4C Tescil Kaydı
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu Kapsamında Kamu Görevlilerinin Hizmetlerinin İhyası
5434 Sayılı Kanun’un 12'nci Maddesine Göre İsteğe Bağlı İlgilendirme İşleminin Yapılması
5434 Sayılı Kanun'un Ek 71'nci Maddesine Göre Sigortalılık İşlemleri
5434 Sayılı Kanun'un Ek 76'ncı Maddesine Göre Sigortalılık İşlemleri
5434 Sayılı Kanun'un Geçici 192'nci Maddesine Göre Sigortalılık İşlemlerinin Yapılması
6552 Yapılandırma Sorgulama
6736 Yapılandırma Sorgulama
EGM’de Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü
Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama
Hitap Belge Doğrulama
Hitap Hizmet Dökümü
Kamu Görevlileri Sendikalarının Yönetimine Seçilenlerin Aylıksız İzinde Sayıldıkları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların 1416 Sayılı Kanun Uyarınca Yurtdışında Geçen Başarılı Öğrenim Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Sigortalı Olmaksızın Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Sigortalı Olmaksızın Doktora Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
Son Kez 4/C Sigortalısı Olan Hekimlerin Fahri Asistanlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
Son Kez 4/C Sigortalısı Olan Kadın Sigortalının Doğum Sonrası Primsiz Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
Kamu Görevlisi Sigortalıların Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması Kapsamındaki Hizmetlerinin Tespit Edilerek Hizmet Kayıtlarına İşlenmesi
Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
Kamu Görevlisiyken Bu Görevinden Ayrılanların Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi
Malul Çocuğu Olan 4/C Sigortalısı Kadın Çalışanların 28/8nci Madde Başvurusu ve Takibi
Personel Mevzuatlarına Göre Aylıksız İzinde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
Seçim Kanunları Gereğince Görevlerinden İstifa Eden Kamu Görevlilerinin Seçimler Nedeniyle Açıkta Geçirdikleri Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
5434 Sigortalısının Fahri İmamlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
TSK’da Çalışan Askeri Personelin (Astsubay-Subay) Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
4857 Sayılı Kanuna göre Kısmi Süreli Çalışan Sigortalıların Borçlandırılması
4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi
4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi Doğrulama
Ev Hizmetlerinde Çalışanların İstirahat Raporu Çalışmazlık Bildirimi
4A İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı
4A İsteğe Bağlı Sigortalılığı Sona Erdirme
Emeklilik Uygulamaları
5510 Sayılı Kanun 4/1(c) Kapsamında Yaşlılık Aylığı Bağlanması
Almanya / Bulgaristan Emekli Ödemeleri
4A Banka ve Adres Değişikliği
4A Emekli Aylığı Kesintileri
4A Emekli Aylık Bilgisi
4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama
4A Emekli Ödeme Bilgileri
4A Emeklilik Kaydı
4B Banka ve Adres Değişikliği
4B Emekli Aylığı Hesaplama
4B Emekli Aylığı Kesintileri
4B Emekli Aylık Bilgisi
4B Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama
4B Emekli Ödeme Bilgileri
4C Banka Değişikliği
4C Bir Aylık Maaş Tercihi
4C Emekli Aylık Bilgisi
4C Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama
4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri
4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi
Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Malullük Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi
Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Yaşlılık Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Ölüm Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Meslek Hastalığı Geliri İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri
Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Meslek Hastalığı Kapsamında Bağlanmış Ölüm Geliri İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri
Almanya Hariç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Malullük Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri
Almanya Hariç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Yaşlılık Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri
Almanya ile İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Bağlanan Yaşlılık Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri
Almanya ile İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Bağlanan Malullük Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri
Eğitim Öğretim Yardımı Talebi
Emekli Aylığının Yurt Dışına Transfer Edilmesi Talebi
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Aylıkların Yurt Dışına Transferinin Yapılması
Erbaş ve Erler ile Güvenlik Korucularına Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması
Evlenme İkramiyesi Ödenmesi Talebi
Faizsiz Konut Kredisi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi Başvurusu
Geçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması Talebi
Geçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Tazminat Ödenmesi Talebi
Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi
Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade Başvurusu
Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama
Muristen Doğan Hakkın Ödenmesi Talebi
Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?
Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi
Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Ölüm Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi
Toptan Ödeme Talebi
Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması
Sağlık Uygulamaları
4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama
4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama
Diş Protezi Hakkı Sorgulama
Hekim Bilgilendirme
İlaç Rapor Bilgisi Sorgulama
Kurum Sözleşmeli Sağlık Tesisi Sorgulama
Kurumsal Hekim Parolası Alma
Medikal Market Sorgulama
Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama
Medula Optik Reçete Bilgileri Sorgulama
Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt
SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)
SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) Belge Doğrulama
Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme
Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama
Şahıs Ödemeleri Sorgulama
Tedavi Bilgileri Sorgulama
Vatandaşların Kurumla Sözleşmeli İşitme Cihazı Satış Merkezlerinin İsim ve Adres Bilgileri
Diğer Hizmetler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi "ALO 170"
SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan
Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler
Maluliyet ve Hastaneye Sevk Talep Başvurusu
Kimlik Doğrulama Hizmetleri
İşveren Uygulamaları
e-Bildirge Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Başvuru Yetkili Onay
E-Borcu Yoktur
e-SGK Şifre
İşe Giriş/İşten Ayrılış Bildirgeleri
İş Kazası ve Meslek Hastalığı E-Bildirim
İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)
İşyeri Nace Değişiklik Talep
İşyeri UAVT Adres Giriş
Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi
Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi
Diğer Uygulamalar
SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması
SGK Sınav Sonuç İlan Uygulaması
Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip
Sosyal Güvenlik Kurumu Kart ile Prim Ödeme Uygulaması

25 Ağu 2020 - 13:21 - TeknolojiYorum yazarak Mercek Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mercek Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Mercek Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Mercek Haber değil haberi geçen ajanstır.İstanbul Markaları

Mercek Haber, İstanbul ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (530) 912 22 78
Reklam bilgi


Anket Bize öğretilen tarihimizin doğru olduğuna inanıyor musunuz?