İŞ HAYATINDA CİNSİYET EŞİTLİĞİ İSTANBUL’DA KONUŞULDU

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Yerel STK’lar Hibe Programı desteğiyle, Etiler Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği tarafından düzenlenen Uçuruma Köprü Kuran Kadınlar: İş Hayatında Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Konferansı – İşte Eşitlik, dünya kadınlarının sesi oldu. Ekonomik ve sosyal yaşamda kadınların karşılaştığı cinsiyete dayalı eşitsizlikleri aşmanın yollarının tartışıldığı konferans, Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleşti.

İşte Eşitlik Konferansı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Yerel STK’lar Hibe Programı desteğiyle, Etiler Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği ev sahipliğinde Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlendi. Türkiye, Danimarka, Belçika, İzlanda, Kenya, Polonya ve Ruanda gibi birçok ülkeden konuşmacının, sivil toplum kuruluşunun, akademisyenin ve iş insanın yer aldığı konferansta; kadınların işe girerken, terfi ederken ve ücretleri belirlenirken karşılaştıkları sorunlar, engeller ve haksızlıklar, hem ülkemizdeki hem de farklı ülkelerdeki örnek uygulamalar ve başarı öyküleri ile gündeme taşındı.

Melek Berkem: “Türkiye, 149 ülke arasında 130. sırada yer alıyor.”

İşte Eşitlik konferansının açılış konuşmasını gerçekleştiren Etiler Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği Başkanı Melek Berkem: “Etiler Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği olarak 30 yıldır kadın ve genç kızların hayatlarını geliştirmek için çalışan, ulusal ve uluslararası alanlarda fark yaratan ve ses getiren projelere imza attık. Bugün, Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz İşte Eşitlik Konferansı’mızda; iş yaşamında cinsiyet eşitliğini fırsat, gelir ve güç alanları temelinde irdeleyerek alanında uzman ulusal ve uluslararası konuşmacılarla bir yol haritası belirlemeyi planlıyoruz.Dünya Ekonomik Forumu’nun cinsiyet eşitsizliği sıralamasında ne yazık ki 149 ülke arasında 130. sırada yer alan ülkemizin toplumsal cinsiyet eşitliği sıralamasında üst sıralara yükselmesi için konferansımızla birlikte farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Paolo Scialla: “Cam tavanın kırılması gerekiyor.”

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (ABTD) Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İç İşleri Daire Başkan Yardımcısı Paolo Scialla: “AB olarak, Türkiye’de kadınların eğitimi, siyasi güç haklarının eşitliği, iş hayatına katılımın artması ve her türlü şiddetin önlenmesi adına finansal destekler sağlıyoruz. Cam tavanın kırılması gerektiğine inanıyoruz. AB, kadınların iş gücüne katılımları için önemli çalışmalar üstleniyor. Türkiye’de çocuk bakımına yönelik projelerle ailelere maddi destek sağlandı. Şiddeti önlemeye yönelik projemizle birçok STK ile iş birliği yaptık.” dedi.

Z. Gül Üstün: “Tek kanatla uçulamaz.”

İşte Eşitlik Konferansı’yla neleri hedeflediklerine değinen İşte Eşitlik Proje Direktörü Z. Gül Üstün: “İşte Eşitlik projesi kapsamında; İşte Değişitlik Etkinlikleri, İşte Değişitlik Elçileri Programı, İşte Eşitlik Mentorluk Programı ve İşte Eşitlik Konferansı’nı hayata geçirdik. Konferansla birlikte, ülkemizde cinsiyet eşitliği sağlanması çabalarına katkıda bulunmayı, farkındalığı artırmayı, kalıp yargıları değiştirmeyi, eşitlik bilinci oluşturmayı, gençleri ayrımcılıkla mücadele edebilecek becerilerle donatmayı, iş yaşamına katılımı ve kalıcılığı artırmayı hedefliyoruz. Tek kanatla uçulamayacağını tüm dünyaya ispatlama arzusundayız.” dedi.

Emine Erdem: “Daha fazla eşitlik, daha çok verimlilik demek.”

17 yıldır kadın ve erkeklerin eşit oldukları bir dünya hayaliyle çalıştıklarını ifade eden Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem: “Hepimizin bildiği üzere dünyada kadın ve erkekler hala eşit olarak fırsatlara ulaşamıyor. Küresel ekonomide, kadınların iş gücüne katılımının artması ile 2025 yılında 12-28 trilyon dolar seviyelerinde bir büyüme gerçekleştirilebileceği tahmin ediliyor. Özellikle de kadınların iş gücüne katılım oranının eşitlik seviyesine ulaşması ile dünya ekonomisinin %26 büyüyeceği öngörülüyor. Günümüzde erkek ağırlıklı üretim yapan endüstrilere kadınlar dahil olduğunda verimlilik %3-25 oranında artıyor. Bugün şunu net bir şekilde biliyoruz ki, daha fazla eşitlik, daha çok verimlilik demek.”dedi.

Ufuk Tarhan: “Eşitsizliği ve çeşitsizliği ancak TeknoKadınlar çözebilir.”

Dünyanın en etkili kadın fütüristleri arasında yer alan Fütürist ve Ekonomist Ufuk Tarhan: “Dünyanın neredeyse tüm sorunlarının altında kadınların bilim ve teknolojide olmaması yatıyor. ‘Erkek aklı baskın, kadın kabiliyetlerinden yoksun’ kaynaklarla geliştirilen sistemlerin dünyamızı sosyolojik, ekolojik, politik ve ekonomik açıdan getirdiği kaotik durum ortada. Biyolojinin bile dijitale dönüştürülebildiği bir çağdayız ve kadınlar hala bilim teknolojide yok denecek kadar az söz sahibi. Eğer 2050’lere kadın-erkek eşitliğini sağlamadan ilerlersek uçan arabalar, robotlar, yapay zekalı asistanlar, hologramlar, dikey çiftlikler, Ay’a, Mars’a vızır vızır yolculuklar, bitmeyen enerji kaynakları patronlar ve politikacılar hayallerimizi gerçekleştirebilir. Ancak bugünkünden çok daha mutsuz, sağlıksız bir dünyayı yaratmış oluruz. Tüm ülkeler ve özellikle genç nüfusu ile özel önem taşıyan Türkiye, kaynaklarını kızların, genç-yaşlı kadınların bilim teknoloji öğrenmesine ve bu alanlarda ilerlemesine yönlendirmeli, seferberlik ilan etmelidir.” dedi.

Appoline Kangabire: “Ruanda’nın sosyal ve ekonomik dönüşümünde kadınlar ön sıralarda yer aldı.”

Ruanda’daki kadın hareketinin tanınmış isimlerinden biri olan Ruanda Soroptimist Guvernörü Appoline Kangabire: “1994 yılında Ruanda’da yaşanan soykırım ülkeyi ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan harap etti. Yüz binlerce insan soykırım kurbanı oldu. Kadınlar ve çocuklar vahşetin acısını yıllarca yaşadı. 1994’ten bu yana elde edilen en büyük başarı ise, Ruandalı kadınların ümitsiz ve mağduru oynamaktansa ülkemizin sosyal ve ekonomik dönüşümünde ön sıralarda yer alması oldu. Ruanda, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesini kilit kalkınma faktörü olarak konumladı. Ayrıca, Ruanda’da cinsiyete dayalı şiddet vakalarını ele almak için olağanüstü bir model kuruldu. 44 Isange One Stop Merkezi, şiddete maruz kalan kadınlara ve çocuk istismarı mağdurlarına 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet veriyor. Merkezlerde tıbbi bakım, psikososyal destek, yasal hizmetler ve yardım hizmetleri sunuluyor.” dedi.

Elisabeth Nyadwe: “Siyasi arenada kadınlar lehine atılan küçük adımlar, iş yerinde toplumsal cinsiyet duyarlılığını da tetikledi.”

Konferansta Kenya’daki toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili başarılı örnekleri aktaran Avrupa Soroptimist Federasyonu Savunuculuk Özel Temsilcisi Elisabeth Nyadwe: ”Kenya’nın tarihinde kadınlar ilk kez vali ve senatör olarak 2017 yılı seçimlerinde seçildi. Kadınların yüzde 29'u daha önceki seçimlere göre yönetim alanlarında görevler üstlendi. Kadınlar, 2013 seçimlerinden sonra 1.883 seçilmiş sandalyenin 172'sini elinde tutuyor. Siyasi arenada atılan bu küçük adımlar, iş yerinde toplumsal cinsiyet duyarlılığını tetikledi.” dedi.

Hafdis Karlsdottir: “Kadınların işgücüne katılımı, ekonomik büyümenin temel destekçilerinden biri.”

Avrupa Soroptimist Federasyonu Genel Sekreteri Hafdis Karlsdottir:” Cinsiyet eşitliği kendiliğinden gerçekleşmiyor. Biz kadınların ortak eylem, dayanışma ve siyasal irade ortaya koymamız gerekiyor. İzlanda’da son 60 yılda ekonomik büyümenin temel nedenlerinden biri, kadınların işgücü katılımlarının artmasıdır. Kadınların işgücüne katılımı %78'dir. Milletvekillerinin %38'i kadın ve %47'si belediye yönetim kurullarında yer alıyor. Her 3 üniversite öğrencisinden 2’si kadın. Küresel Cinsiyet Farkı Endeksi’ne göre 1. sırada yer alan ülkemde çocuk bakımı, güçlü sağlık sistemi ve ebeveyn izni kadınların iş hayatına katılmasında önemli paya sahip. Cinsiyet eşitliğinin dünyanın her noktasında akıllı bir iş olduğunu vurgulamamız gerekiyor. “

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Yerel STK’lar Hibe Programı Hakkında:

Avrupa Birliği Başkanlığı on beş yılı aşkın süredir Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) sivil toplumları arasındaki diyaloğun güçlenmesi ve Türkiye’deki sivil toplumun kapasitesinin geliştirilmesini hedefleyen projelere destek sağlamaktadır. Bu programlardan birisi olan Sivil Toplum Destek Programı yerel sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan “Yerel STK’lar Hibe Programı”nı da kapsamaktadır. Hibe programı kapsamında Türkiye’den 15 farklı ilden 38 sivil toplum kuruluşu yaklaşık 2.100.000 Avro hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Program T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Sözleşme makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

21 Kas 2019 - 16:47 - GündemYorum yazarak Mercek Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mercek Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Mercek Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Mercek Haber değil haberi geçen ajanstır.İstanbul Markaları

Mercek Haber, İstanbul ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (530) 912 22 78
Reklam bilgi


Anket Bize öğretilen tarihimizin doğru olduğuna inanıyor musunuz?