logo

reklam

UCLG-MEWA ŞANLIURFA GÖÇ ZİRVESİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Birleşmiş Kentler Orta Doğu ve Batı

Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi

Vakfı (WALD) tarafından düzenlenen Göç Yönetiminde Yerel Düzeyde Koordinasyonu

Güçlendirme Çalıştayının öneri ve tespitlerini içeren rapor açıklandı.

07-10 Kasım 2016 tarihleri arasında Şanlıurfada düzenlenen Göç Yönetiminde Yerel

Düzeyde Koordinasyonu Güçlendirme Çalıştayına Tematik çalışma alanları göç, mülteciler

ve Suriyeliler olan sivil toplum kuruluşlarının, en fazla Suriyeli ağırlayan şehirlerden ilgili

yerel yönetimlerin ve göç alanında akademik çalışmalar yapan üniversiteleri ile AFAD ve

Kızılay başta olmak üzere 55 kurumdan yaklaşık 150 temsilci katılmıştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştay, yerel yönetimler ile

göç yönetimini destekleyen sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve tecrübelerinin

paylaşılmasına, yerel yönetim-kamu- sivil toplum ortaklığında sağlanacak etkin ve

sürdürülebilir koordinasyonun tartışılmasına ve öneriler sunulmasına imkân veren bir ortam

oluşturmuştu.

Çalıştay genel olarak değerlendirildiğinde; Bölgemizde ulusal ve uluslararası sivil toplum

kuruluşlarının, merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının ve uluslararası

kuruluşların aralarındaki diyalog, etkileşim ve koordinasyonun geliştirilmesine, yerel

yönetimlerde ise bazı birimlerin kurumsal yapı içerisinde oluşturulması, çok paydaşlı bir göç

yönetim modelinin oluşturulması ve uygulanması gerektiği Çalıştayda genel izlenim olarak

ortaya çıktı.

Katılımcı tüm kurumların ortak önerisi ile tüm kurumların göçün yönetilmesinde iş ve

işlemlerinin takibinin yapıldığı merkezi bir koordinasyon merkezinin kurulmasının elzem hale

geldiğine vurgu yapılan raporda, Merkezi Koordinasyon Kurulu dahilinde göçmenlerin ve

göçmenlere yapılan insani yardımın ortak bir veri tabanı ve kayıt sisteminde toplanması tüm

paydaşların insani yardımın planlanmasında, ulaştırılmasında ve bu sürecin takip edilmesinde

ulaşabileceği bir envanter sisteminin geliştirilmesi öncelikli bir ihtiyaç olarak görüldü.

Raporda, Göç politikaları çerçevesinde Suriyelilere yönelik bilgilendirme ve yaşam alanları

oluşturularak toplumdaki algının yönetilmesi ve toplumda entegrasyonun ve gerçek bir

kültürlerarası ortamın oluşturulması başta yerel kamu idaresi olmak üzere tüm aktörlerin aktif

bir biçimde rol alması ile gerçekleşebilir. Göçmenin iş gücü piyasasına erişebilmesinin

entegrasyona katkı sağlayacağı, etkili araçlar ile bu insanların üretime dâhil edileceği ve

katma değer yaratabilecekleri uygulamaların geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Göç yönetimi ve entegrasyon süreci tek taraflı bir tasarruf yetkisinde değil; çift yönlü bir

kabul iradesi ile mümkün olabileceğini belirten çalıştay raporunda, sivil toplum

kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve ilgili diğer aktörlerin birbirinden bağımsız bir göç

yönetimi modeli ile göçün yönetilmesinde başarılı olamayacakları verilerle ortaya konmuştur.

Share
100 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

6+2 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

UA-36507442-2