logo

05 Eylül 2016

İŞKUR Ücretsiz Meslek Edindirme Kursları Nelerdir?

Türkiye İş Kurumu İŞKUR Ücretsiz Meslek Edindirme Kurslarına Katılım Koşulları, İŞKUR Kursları Nelerdir, İŞKUR Kurslara Başvuru Nasıl Yapılır?1

Türkiye İş Kurumu Mesleği Olmayanlara Meslek Edindirmek, Kendi Mesleğinde İş Bulamayanlara Yeni Bir Meslek Öğretmek Amacıyla Ücretsiz Meslek Edindirme Kursları Düzenlemektedir.

İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarına Katılım Koşulları:
İşkur’a Kayıtlı Açık İşsiz Olmak, 15 Yaşını Tamamlamış, Yetiştirilecek Mesleğe Uygun Özellikleri Taşımak, İşveren Tarafından İstenilen Şartları Taşımak, İş Ve Meslek Danışmanının Uygun Görüşünü Almak, Emekli Olmamak.
Kursların Başlangıç Tarihi İtibariyle Sigortalı Çalışıyorsanız Kursa Katılamazsınız. Kurslara Devam Zorunludur, Kurumun Kabul Edebileceği Bir Mazeretiniz Olursa Kurs Süresinin 1/10’u Kadar Mazeret İzni Kullanılabilir. Ayrıca En Fazla 5 Günlük Sağlık İzni Kullanılabilir. Devamsızlık Süresinin Aşılması Halinde Kursla İlişkiniz Kesilir. Mazeretsiz Olarak Kurstan Ayrılanlar, Kursla İlişkileri Kesilenler 2 Yıl Geçmeden Hiç Bir Kursa Katılamaz.
Kurs Süresi Boyunca İş Kazası Ve Meslek Hastalıkları Sigorta Priminiz Ve Bakmakla Yükümlü Olunanların Dışındaysanız Genel Sağlık Sigortası Priminiz Ödenir. Kurs Sonunda Başarılı Olmanız Durumunda Milli Eğitim Bakanlığı MEB Onaylı Kurs Bitirme Belgesi Alırsınız.

İŞKUR Hangi Kursa Günlük Ne Kadar Ödeme Yapıyor.
Türkiye İş Kurumu Kurslarına Katılanların Açtıklara Hesaba Aylık Olarak Yatırılır.
MEK İş Garantili Kurslar, MEK İş Garantisiz Kurslar, Girişimcilik Kursları, MEK Özel Politika Kursları
UMEM Projesi Kurslarına Katılanlara Günlük 20 TL Cep Harçlığı Verilir.
UMEM İEP Kursları, İEP İşbaşı Eğitim Programı Kurslarına Katılanlara Günlük 25 TL Ödeme Yapılır.

İŞKUR İEP İşbaşı Eğitim Programı Kursları:
İşsizlerin Mesleki Deneyim Kazanmaları Ve Aldıkları Teorik Eğitimi Uygulamada Görmeleri, Çalışma Hayatına Uyum Sağlamaları Amacıyla Düzenlenen Kurs Programıdır.
İEP Kurslarına Katılım Koşulları:
İşverenin Birinci Dereceden Yakını Olmamak, 15 Yaşını Tamamlamış Olmak, Öğrenci Olmamak (İkinci Öğretim Ve Açık Öğretim Öğrencileri İle Yüksek Öğretim Öğrencileri Katılabilir), Sigortalı Olarak Çalışmıyor Olmak, En Az İlköğretim Mezunu Olmak, İşbaşı Eğitim Programlarına 2 Yıl İçerisinde En Fazla 160 Gün Olarak Katılabilirsiniz.

Girişimcilik Kursları Nedir?
Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Yönelik Olarak Düzenlenen Kurslardır. Kursu Başarıyla Tamamlayanlara Katılım Belgesi Verilir. Bu Katılım Belgesiyle KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Programına Başvuru Yolu Açılmaktadır.

Toplum Yararına Çalışma TYP Programları Nedir?
İşsizliğin Yoğunlaştığı Dönemlerde Geçici Süreli İstihdamın Sağlandığı Programlardır. TYP Kapsamında Kamusal Altyapı Yenileme, Yeşil Alan Ve Çevre Düzenlemeleri, Okul Temizliği, Kültürel Alanların Restorasyonu Gibi İşlerde Toplum Yararına Çalışma Programıdır. TYP Programları En Fazla 9 Ay Süreli Olabilir. TYP Programlarına Katılanlara Asgari Ücret Ödenir Ve Sosyal Sigorta Primleri Karşılanır. Sigortalı Çalışanlar, Her Hangi Bir Ad Altında Yetim, Malul Dul, Emekli Ve Özürlü Aylığı Alanlar Programa Katılamaz. Herhangi Bir TYP Programına Katılanlar 6 Ay Geçmeden Yeni Bir TYP Programına Katılamazlar.
TYP Kursları Arama. (Kurs Başvuru Şartları İçin Üye Girişi Yapınız)

Engelli Kursları:
Mesleği Olmayan Engellilere Yönelik Düzenlenen Kurs Programlarıdır. Engellilerin Yeteneklerine Göre Uygun Mesleklerde Yetiştirilmesi Hedeflenmektedir.

Hükümlü Ve Eski Hükümlülere Yönelik Kurslar:
Sivil Toplum Kuruluşları Ve Adalet Bakanlığı İşbirliğinde Cezaevinde Bulunanlar Ve Tahliyelerine Az Bir Süre Kalan Hükümlülerle Eski Hükümlülere Yönelik Meslek Edindirme Kursları Düzenlenmektedir.

Çalışanların Mesleki Eğitimi:
Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalışanlara Yönelik Eğitimler Verilmektedir.

İŞKUR Tarafından Düzenlenen Kurs Türleri:
MEK İş Garantili Kurslar
MEK İş Garantisiz Kurslar
MEK Özel Politika Kursları
UMEM Projesi Kursları
UMEM İEP Kursları
İEP İşbaşı Eğitim Programı Kursları
Girişimcilik Eğitim Programları
ÖSDP Danışmanlık Kursları
ÖSDP Eğitim Kursları
ÖSDP KİK Kursları
İş Gücü Yetiştirme İşsizlik Sigortası Kapsamında
İş Gücü Yetiştirme Kendi İşini Kurmaya Yönelik Kurslar
TYP Toplum Yararına Çalışma Programı
Cazibe Merkezleri Projesi
Çalışanların Mesleki Eğitimi
Engelli Kursları
Eski Hükümlü Kursları
Hükümlü Kursları
GAP II Kursları
SODES Hibe Projeleri
Meslek Edindirme Kurslarına Katılım Koşulları:
Kursa Katılabilmek İçin İŞKUR’a Kayıt Olmalısınız.
Bu Kurs İçin Belirlenen Katılım Şartlarını Taşıdığınızdan Emin Olunuz.
Program Başlangıcı İtibariyle SSK, BAĞ-KUR Veya Emekli Sandığı’na Bağlı Olarak Çalışıyorsanız Kursa Katılamazsınız.
Kursa Devam Zorunludur. Ancak, Kurumun Kabul Edebileceği Mazeretiniz Olursa Kurs Süresinin 1/10’unu Aşmamak Üzere Mazeret İzni Ve En Fazla 5 Günlük Sağlık İzni Kullanabilirsiniz. Bu Sürenin Aşımı Halinde, Kursla İlişiğiniz Kesilir.
Durumları Kursu Takibe Elverişli Olmadığı İçin İlişiği Kesilenler, Devam Ederken Kursun İptal Edilmesinden Dolayı Mezun Olamayanlar İle Hastalık Hali, Askerlik, Tutukluluk, Hamilelik/Doğum, İşe Giriş Ve Kursa Devamı Engelleyebilecek İkametgah Değişikliği, Doğal Afetler, Eğitim Esnasındaki İş Kazası Nedenleri Dışında Mazeretsiz Olarak Kurstan Ayrılan Kursiyerler 24 Ay Geçmeden Herhangi Bir Kurs Veya Programdan Yararlandırılmaz.
Devam Ettiğiniz Her Bir Kurs Günü İçin 20,00 TL Hak Edersiniz. Devam Etmediğiniz Günler İçin Ödeme Yapılmaz. Ödemeler Açılacak Banka Hesabınıza Aylık Olarak Yatırılır.
İşsizlik Sigortasından Yararlanmaktaysanız Kursa Katılmanız Halinde İşsizlik Sigortası Ödemeniz Kesilmez. (Hak Ettiğiniz Kadar İşsizlik Ödeneğini Ve Kursa Katıldığınız Her Gün İçin 20,00 TL’yi Almaya Devam Edersiniz.)
Kursa Başlamadan Önce Kuralları Bildiğinize Ve Kurallara Uyacağınıza Dair “Taahhütname” İmzalamanız Gerekmektedir.
Doğru Mesleği Seçtiğinizden Emin Olunuz! Kursa Katılmanız Halinde; Aynı Meslekte Hiçbir Zaman, Farklı Meslekte İse 6 Ay Geçmeden Hiçbir Şekilde Başka Bir Kursa Katılamazsınız.
Kurslardan Mezun Olan Kişiler Aynı Meslekte Olmak Kaydıyla İşbaşı Eğitim Programlarına Devam Edebilirler. Bu Durumda, Kurs Ve İşbaşı Eğitim (Staj) Programlarının Toplam Süresi Fiili Olarak Yüz Altmış Günü Geçemez.
İşsizlik Sigortasından Yararlanmaktayken Geçerli Bir Gerekçe Sunmadan Katıldığınız Kursu Bırakmanız Halinde Bu Tarihten İtibaren İşsizlik Ödeneğiniz Kesilir.
Program Süresi Boyunca “İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Sigorta Priminiz İle Bakmakla Yükümlü Olunanlar Dışındaysanız Genel Sağlık Sigortası Priminiz” İŞKUR Tarafından Karşılanır.
Kurs Sonunda Yapılacak Olan Sınavlarda Başarılı Olmanız Halinde MYK Belgesi Veya MEB Onaylı Kurs Bitirme Belgesi Verilir.

Girişimcilik Kursları Başvuru Koşulları:
Programa Katılabilmek İçin İŞKUR’a Kayıt Olmalısınız.
Bu Program İçin Belirlenen Katılım Şartlarını Taşıdığınızdan Emin Olunuz.
Programa Devam Zorunludur. Ancak, Kurumun Kabul Edebileceği Mazeretiniz Ve Sağlık Raporunuz Olursa Program Süresinin 1/10’unu Aşmamak Üzere Mazeret İzni Ve Rapor Kullanabilirsiniz. Bu Sürenin Aşımı Halinde, Programla İlişiğiniz Kesilir.
Programa Devam Ettiğiniz Her Bir Gün İçin 20,00 TL Hak Edersiniz. Devam Etmediğiniz Günler İçin Ödeme Yapılmaz. Ödemeler Açılacak Banka Hesabınıza Aylık Olarak Yatırılır.
Programa Başlamadan Önce Kuralları Bildiğinize Ve Kurallara Uyacağınıza Dair “Taahhütname” İmzalamanız Gerekmektedir.
Programa Doğru Zamanda Katıldığınızdan Emin Olunuz! Girişimcilik Eğitim Programlarında Aynı Modüle Sadece Bir Kez Katılabilirsiniz.
Daha Önce İŞKUR’un Herhangi Bir Kurs/Programından Yararlanmış İseniz Girişimcilik Programına Katılmanız İçin 6 Ay Beklemeniz Gerekir.
Girişimcilik Eğitim Programına Katıldıktan Sonra 6 Ay Geçmeden İŞKUR’un Düzenlediği Diğer Kurs Ve Programlara Katılamazsınız.
İşsizlik Sigortasından Yararlanmakta İken Geçerli Bir Gerekçe Sunmadan Katıldığınız Programı Bırakmanız Halinde Bu Tarihten İtibaren İşsizlik Ödeneğiniz Kesilir.
Program Süresi Boyunca Eğitim Maliyetleriniz İle “İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Sigorta Priminiz İle Bakmakla Yükümlü Olunanlar Dışındaysanız Genel Sağlık Sigortası Priminiz” İŞKUR Tarafından Karşılanır.
Program Bitiminde Başarılı Olan Katılımcılara Katılım Belgesi Verilir. Bu Belge, KOSGEB Desteklerine Başvuruda Kullanılacak Bir Belge Niteliğindedir.

Share
1539 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

4+3 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

UA-36507442-2